Στέλιος Πελασγός Δρ.

Παραμύθι, μύθος, θρύλος και η ενσάρκωση τους     steliospelasgos@yahoo.gr

Μάγισσες και Λύκοι

Θρύλοι και λαϊκές ιστορίες για τα φόβητρα και τα σκιάχτρα

Σε αυτήν παρουσιάζονται δύο μορφές σκιάχτρων που δημιουργούνται από κοινωνίες που βρίσκονται σε κρίση και αναζητούν αποδιοπομπαίους τράγους, οι μάγισσες και οι λύκοι. Οι μάγισσες όμως κάποτε γίνονται σοφές γιάτρισσες και οι λύκοι μαγικοί βοηθοί προς την ελευθερία.

Όσοι κατηγορούνται για μάγοι και μάγισσες από τον Ευρωπαϊκό Μεσάιωνα ως την νεότερη Αμερική και την σύγχρονη Δυτική Αφρική, κακοποιούνται και δολοφονούνται. Οι λύκοι εξοντώνονται συστηματικά σαν ανταγωνιστές επιβίωσης του ανθρώπου αλλά και σαν ενσάρκωσεις μιας ακόρεστης πείνας. Μάγισσες και λύκοι γίνονται φόβητρα και σκιάχτρα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την χειραγώγηση των μελών μιας κοινωνίας. 

Γιατί μας τρομάζουν;