Στέλιος Πελασγός Δρ.

Παραμύθι, μύθος, θρύλος και η ενσάρκωση τους     steliospelasgos@yahoo.gr

- Πόσο θα κρατήσουν τα μαθήματα;

- Πόσο γρήγορα μαθαίνεις;

-Γιατί μου απαντάτε με ερωτήσεις;

-Ποιές ερωτήσεις;

 

Tahir Shah, Sorcerer's Apprentice